integritetspolicy
läggs till 2021.10.19
updated 2021.10.19

Webbplatsen www.allasloppis.com (hemsida) samlar in uppgifter om webbplatsens användare, så att hemsidans manager kan bedöma webbplatsens prestanda och utveckla denna. 

Managern, som samlar in webbplatsens användardata är Swekki Technology AB registration number (559257-9618) (nedan kallad – manager)

Registered office is Siktgatan 1, 16250 Vällingby Sweden, E-post: hej@swekki.com

Managern utvecklar/förbättrar kontinuerligt webbplatsen genom att uppdatera den, så managern måste veta vilken information som är relevant för webbplatsen, hur ofta de besöker webbplatsen, vilka webbläsare och enheter de använder, vilken region användare kommer ifrån och vilket innehåll som är mest önskvärt att läsa. 

Managern använder systemet Google Analytics, vilket ger operatören möjlighet att analysera hur besökare använder webbplatsen. För att ta reda på hur Google Analytics grundläggande principer fungerar kan du besöka Google webbplats: https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=en&ref_topic=6157800 

Managern använder uppgifterna i sina rättsliga intressen för att bestämma webbplatsens användares intressen, preferenser och förbättra tillgängligheten av webbplatsens information. Besökare av webbplatsen kan förhindra datainsamling från Google Analytics när som helst och som beskrivs här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. 

Servern, som hemsidan ligger på, kan spela in användares skickade förfrågningar (enhet som används, webbläsare, IP-adress, datum och tid för tillträdet). De uppgifter som avses i denna punkt används för tekniska ändamål: för att säkerställa riktig funktion och säkerhet på webbplatsen, men även för att undersöka eventuella säkerhetsincidenter. Den insamling av uppgifter som nämns i denna punkt är baserat på managerns berättigade intresse av att säkerställa webbplatsens tekniska tillgänglighet och integritet.  

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in de personuppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. i samband med att du genomför ett köp eller kontaktar oss

Varför behöver vi din personliga information?

För att du ska kunna genomföra köp på allasloppis.com

Vi behöver information om dig för att du ska kunna genomföra köp på allasloppis.com. De personuppgifter vi behöver är:

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)

Uppgifter om ditt köp (t.ex. produktinformation och betalningsinformation)

Informationen behövs för att vi ska kunna fullgöra avtalet om köp med dig.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i 1 år från ditt senaste köp.

För att kunna hantera dina kundtjänstärenden

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig när du kontaktar oss eller försäljaren. 

Informationen behövs för att tillgodose ditt och allasloppis.com berättigade intresse av att kunna hantera dina frågor och/eller eventuella klagomål på de produkter eller föremål som du har köpt på vår marknadsplats.

För att skicka nyhetsbrev och erbjudanden

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev, erbjudanden, varuprover och liknande till dig via mail. De personuppgifter som behandlas för att vi ska kunna göra det är:

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)

Köphistorik

Användarbeteende (t.ex. klick- och besökshistorik)

Informationen behövs för att kunna tillgodose ditt och allasloppis.com berättigade intresse av att kunna kontakta dig och marknadsföra våra tjänster och nyheter samt ge dig erbjudanden, varuprover och liknande från vår marknadsplats.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i ett år från ditt senaste köp eller din senaste interaktion med allasloppis.com (t.ex. genom att du öppnar våra mail eller på annat sätt visar ett intresse för Fallasloppis tjänster). Du kan alltid välja att avsluta våra utskick tidigare genom att följa instruktionerna i utskicket eller kontakta vår kundtjänst.

För att kunna fullgöra allasloppis.com rättsliga förpliktelser

Vi behöver dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet). De personuppgifter vi behöver är:

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)

Köphistorik

Kundtjänsthistorik

Personuppgifterna behandlas för att uppfylla allasloppis.com rättsliga förpliktelser.

Personuppgifterna kommer att sparas i enlighet lagringskraven i relevanta lagar, om sådan lag inte specificerar lagringskrav så kommer personuppgifternas spara i tre år från ditt senaste köp.

För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot allasloppis.com

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna förhindra och utreda eventuella bedrägerier, trakasserier eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller enligt allasloppis.com Allmänna villkor. De personuppgifter vi behöver är:

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)

Köphistorik

Kundtjänsthistorik

Användarbeteende (t.ex. klick- och besökshistorik)

Personuppgifterna behövs för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse (om sådan finns) eller för att tillgodose allasloppis.com berättigade intresse av att kunna förhindra missbruk av våra tjänster eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från det att misstankar om missbruk eller brott uppkommer.

För att kunna hantera anmälningar om intrång i immateriella rättigheter

Om du gör en anmälan till oss att du misstänker att någon gör intrång i dina immateriella rättigheter kommer dina personuppgifter behöva behandlas för att vi ska kunna utreda frågan. De personuppgifter som kan behandlas inom ramen för handläggningen av ett sådant ärende är:

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)

Personnummer (om du har enskild firma)

Eventuella övriga personuppgifter som framgår av din anmälan

Personuppgifterna behövs för att tillgodose ditt och allasloppis.com berättigade intresse av att hantera anmälan om intrång i immateriella rättigheter.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från att ditt ärende har avslutats.

Med vilka delar vi din personliga information

För att du ska kunna genomföra ditt köp på allasloppis.com måste vi dela med oss av information om dig till den butik eller säljare som ska leverera varorna. De personuppgifter som förs över till butikerna eller säljare är:

Kontaktuppgifter (t.ex. namn, leveransadress)

Uppgifter om ditt köp (t.ex. produktinformation)

Butikerna är personuppgiftsbiträden för behandlingen av de mottagna uppgifterna och de behandlar personuppgifterna för allasloppis.com räkning.

Andra personuppgiftsbiträden

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med bl.a. kundtjänst, betallösningar, marknadsföring och IT-tjänster.

Andra personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra som är självständigt personuppgiftsansvariga, t.ex. statliga myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. När dina personuppgifter delas med andra som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller deras integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Swekki Technology AB, org. nr. 559257-9618, Siktgatan 1 – 16250 Vällingby

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till oss på hej@swekki.com