Säljarpolicy

Säljarpolicy
läggs till 2021.10.19
updated 2021.10.19

Säljarpolicy

Att sälja olagliga produkter eller varor är strängt förbjudet, ditt konto stängs av omedelbart om detta sker. Ditt konto stängs också av omedelbart från plattformen om du försöker sälja alkohol, cigaretter, tobak, droger, medicin, medicintekniska produkter, vapen eller farliga material. Dessutom kan säljare inte sälja produkter tillverkade med djur och mänskliga rester eller föremål som förhärligar hatgrupper. Dessutom får säljare inte sälja föremål eller produkter som visar explicit eller pornografiskt innehåll. Säljare kan inte heller sälja några religiösa föremål, material eller produkter. Det är även förbjudet att sälja någon form av kläder som tydligt visas som tillverkade för en specifik grupp.Sist men inte minst, att inte leverera sina varor anses av AllasLoppis som en online -bluff och dessa butiker blir vanligtvis permanent avstängda.

Du samtycker till att en procentandel kommer att dras från din slutliga försäljning till plattformförvaltnings avgifterna (provision) baserat på din medlemsnivå. Du accepterar att en procentandel kommer att dras från din försäljningsinkomst till betalningsleverantören:
- Om kunden betalar med Kreditkort kommer det att göras avdrag från din försäljning: 1,80 SEK + 1,4% per transaktion.
- Om kunden betalar med Swish kommer det att göras avdrag från din försäljning: 3,00 SEK per transaktion. - Du får inte acceptera betalning vid hämtning från butik.

Denna policy skrevs för att hjälpa dig att bättre förstå hur din information samlas in, används och lagras. Det är en policy som kan uppdateras eftersom teknik- och integritetslagarna ständigt förändras. Vi kommer att informera dig när det görs några ändringar och vi kommer att lägga till ett förklarande meddelande i ansökan. Genom att öka din publicering av dessa ändringar godkänner du de reviderade policyerna.

  • Som leverantör samtycker du till att lägga upp sekretesspolicyn, returpolicy, Återbetalningspolicy på din butik som överensstämmer med lagar och regler som gäller för ditt företag. Du godkänner också att få dina kunders samtycke till att använda deras personliga information och få tillgång till den via allasloppis.com och andra enheter som klassificeras som tredje part hos oss.

Avbokning:

Du kan avbryta din prenumeration när som helst direkt från plattformen. Behöver du hjälp med att avsluta kontot kan du kontakta Swekki på ekonomi@swekki.com.

Observera: om du avslutar ditt konto kommer det att raderas och ingen kund kommer kunna göra något köp från din webbutik.

A. Vilken information samlar vi in från köpmän och varför?

1. Vi samlar in ditt namn, din adress, din e -postadress och ditt mobiltelefonnummer.

(Vi behöver denna information för att ge dig våra tjänster. För att verifiera din identitet, kontakta dig och utfärda fakturor och betalningar relaterade till dig)

2. Vi samlar in data från allasloppis.com webbsidor som du besökt. Vi samlar också in uppgifter om hur och när du får åtkomst till ditt konto, inklusive information om enheten, webbläsaren du använder, nätverksanslutningen och IP -adressen

(Vi behöver denna information för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster.)

3. Efter avslutad tjänstregistreringsprocess kommer du att kunna aktivera logistik och produktpriser. Om du gör det kommer vi att samla in din eller dina adresser, din företagstyp, organisationsnummer, födelsedatum (om du är en enskild företagare) och bankkontouppgifter och officiell personlig identifiering/identifikationsinformation.

(Vi behöver denna information för att upprätta logistik- och betaltjänster åt dig, inklusive bedrägeri och riskövervakning och efterlevnad av tillämpliga lagar och regler.

4. Vi samlar in personlig information om dina kunder som du delar med oss eller som kunder tillhandahåller under shopping eller under betalningsprocessen.

(Vi använder denna information för att ge dig våra tjänster, för att underlätta genomförandet av beställningar och för att ge dina kunder bättre service)

5. Användning och registrering av information: 

Vi samlar in information relaterad till tjänster, diagnos och prestanda, och detta inkluderar information om din aktivitet såsom hur du använder våra tjänster, hur du interagerar med andra som använder våra tjänster och liknande, loggfiler, diagnostik, funktionsfel, webbplatser, prestationsloggar och rapporter.

6. Enhets- och kontaktinformation: 

Vi samlar in enhetsspecifik information när du installerar, har tillgång eller använder våra tjänster. Detta inkluderar information som enhetstyp, information om operativsystem, webbläsarinformation, IP -adress och mobilnätinformation inklusive telefonnummer och enhetsidentifierare.

När samlar vi in denna information?

Vi samlar in personlig information när du prenumererar på våra tjänster och när du har tillgång till admin panelen eller när du ger oss information.

B.Information från handelskunder

1. Vilken information samlar vi in och varför?

Vi samlar in handelskunders namn och e -postadresser – leverans- och faktureringsadresser, telefonnummer, IP -adresser och enhetsdata.

2. Vi behöver denna information för att förse köpare med våra tjänster inklusive support, komplettering och underlättande av beställningar, betalningar. Vi använder också denna information för att förbättra våra tjänster

C.Information från cookies och liknande spårningsteknik

  1. Vi samlar in information från allasloppis.com webbplatsbesökare om enheten, webbläsaren som använder den, nätverksanslutningen och dess IP -adress. Vi kan också få personlig information när vi skickar förfrågningar, supportbiljetter eller andra förfrågningar via vår webbplats.
  1. Vi samlar in namn, telefonnummer e -postadress, enhets- och webbläsarinformation, nätverksanslutning, IP -adress och chatttext från chattstödsanvändare.
  1. Vi samlar in namn, e -postadress och webbadress.(Vi använder denna information för att betjäna ditt konto, förbättra våra tjänster och svara på eventuella frågor du kan ha)

D. Cookies

Vad är en cookie? En cookie är en liten mängd data som kan innehålla en unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Vi tilldelar en annan cookie till varje enhet som länkar till våra webbplatser

Varför använder Allas loppis cookies och spårningsteknik?

  1. Vi använder cookies för att känna igen din enhet för att ge dig en personlig upplevelse.
  1. Vi kan använda cookies för att visa anpassade annonser från Google och andra tredjepartsleverantörer.
  1. Vi kan också använda webb -beacons, spårningsteknik och andra automatiska spårningsmetoder på våra webbplatser för att kommunicera med dig och våra produkter och tjänster för att mäta prestanda och engagemang.
  1. Vi arbetar och tillhandahåller våra tjänster inklusive att tillhandahålla kundsupport, förbättra, reparera och anpassa våra tjänster. Vi förstår hur människor använder våra tjänster för att analysera och använda vår information för att utvärdera och förbättra våra tjänster, forskning och utveckling, testa tjänster och nya funktioner och genomföra felsökningsaktiviteter. Vi använder också din information för att svara dig när du kontaktar oss. Vi använder också cookies för att driva, förbättra, förstå och anpassa våra tjänster

E. När och varför vi delar personlig information med en tredje part

Allas Loppis ägs och drivs av Swekki Technology AB. Vi samarbetar med en tredje part för att hjälpa dig med våra tjänster och vi kan dela personlig information med dem för att stödja dessa ansträngningar. Under vissa begränsade omständigheter kan vi också bli skyldiga att dela information med en tredje part för att följa lagliga och juridiska krav eller svara på juridiska förfrågningar från officiella myndigheter, inklusive att uppfylla säkerhets- eller brottsbekämpningskrav, domar och rättsliga beslut. Vi kan också få personlig information från våra partners och tredje parter.

Vi kan komma att dela personlig information med en tredje part för att förhindra, utreda eller vidta åtgärder mot olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri eller fall som innebär potentiella hot mot en persons kroppsliga integritet, kränkningar av våra användarvillkor eller andra serviceavtal eller efter behov förordning.

  1. Vi kan använda den personliga information som vi samlar in från dig eller dina kunder för att kommunicera eller marknadsföra till dina kunder direkt.

2. Vi kan tillhandahålla personlig information som vi samlar in från dig eller dina kunder till andra företag för att marknadsföra sina produkter eller tjänster.

3. Vi kommer alltid att be om ditt samtycke innan vi delar dina personuppgifter med en tredje part.

F. Vad gör vi med din personliga information när du avslutar din relation med oss?

1. Vi kommer att fortsätta lagra arkiverade kopior av dina personuppgifter för legitima affärsändamål och i enlighet med lagar och regler.

2. Vi kommer att fortsätta lagra anonym information som webbplatsbesök utan identifierare för att förbättra våra tjänster.

G. Hur kan vi hålla din personliga information säker?

1. Vi följer branschstandarder i informationssäkerhetshantering för att skydda känslig information, till exempel ekonomisk information, medarbetarinformation och all annan personlig information som har anförtrotts oss. Våra informationssäkerhetssystem gäller för människor, processer och IT -system på en riskhanteringsbasis.

2. En kvalificerad tredje part för att hantera betalningsgatewayen hanterar och kontrollerar våra betalningsgateways.

3. Det finns ingen överföringsmetod online eller en 100% säker online lagringsmetod. Därför kan vi inte garantera absolut säkerhet för dina personuppgifter.

H. Kontrollera och få tillgång till din personliga information

Du kan reservera alla dina rättigheter till din personliga information och lagra innehåll och du kan komma åt dem när som helst. Dessutom vidtar vi rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter. Du kan uppdatera många typer av personlig information, till exempel betalningsinformation eller kontakter, från dina kontoinställningar. Om du inte kan ändra din personliga information inom dina kontoinställningar, vänligen kontakta oss för att göra de nödvändiga ändringarna. Det är viktigt att komma ihåg att om du raderar eller begränsar användningen av din personliga information kan det hända att de tjänster vi tillhandahåller inte fungerar korrekt och fullständigt.

I. Leverantörsansvar

Allasloppis roll är att samla rätt leverantörer och rätt kunder för att driva försäljning via denna plattform med flera leverantörer – säljare har en plats att få synlighet och sälja sina produkter, och vi tjänar en provision från varje försäljning.

1. Därför är du som säljare 100% ansvarig för att lägga till rätt produktbilder, beskrivning och pris.

2. Du är också 100% ansvarig att klargöra om din produkt har någon skada eller defekt och du är ansvarig för att dela denna information i produktbeskrivningen,

3. Du ansvarar för att skriva och publicera din butiks sekretesspolicy, återbetalningspolicy och supportpolicy.

4. Du är också ansvarig för att leverera produkten till kunden om kunden lägger till en sändningstjänst till sin produkt.

5. Du är 100% ansvarig för att lägga till rätt mängd av produkten du har i din butik.

6. Vi på allasloppis underlättar betalningen mellan dig och din kund och vi ansvarar för att samla in betalningen och överföra dina avgifter efter avdrag för de avgifter som anges i vår prispolicy.

7. Du samtycker uttryckligen till och förstår att dina aktiviteter via Allasloppis -kontot, inklusive men inte begränsat till nedladdning, uppladdning, överföring, distribution av material, ska ske efter eget gottfinnande och på egen risk.

8. Du är ansvarig för alla konsekvenser och skador som uppstår till följd av dina överträdelser av någon del av bestämmelserna här. AllasLoppis SKALL INTE ANSVARA för någon av dina olagliga aktiviteter och de har rätt att återkräva sådana skador från dig, inklusive advokatkostnader och kostnader i samband med eventuella rättsliga förfaranden i samband med det.

9. Om du är ett företag registrerat i Sverige enligt svensk lag är du ensam ansvarig för att deklarera din moms och årsinkomst till ansvariga myndigheter.

J. Skadeersättning

Du samtycker till att hålla AllasLoppis, dess ägare, dotterbolag, medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter och licensgivare fri från och mot alla krav, skador, förpliktelser, förluster, utgifter och kostnader (inklusive, utan begränsning) , rimliga advokatkostnader, som härrör från eller relaterar på något sätt till:

1. Din användning av webbplatsen och tjänster och produkter som erbjuds,

2. När du laddar upp dina produkter på online, överföring eller annan användning av information, innehåll och/eller annat material eller innehåll,

3.Din kränkning av detta avtal,

4.Din kränkning av någon lag eller förordning, eller kränkning av någon äganderätt eller integritetsrätt,

5.Din kränkning av tredje parts immateriella rättigheter, inklusive, utan begränsning, upphovsrätt, patent, varumärke eller företagshemlighet; eller något påstående om att din information eller inlämning av annan information eller innehåll av dig orsakade skada för en tredje part.

6.Denna ersättningsskyldighet kommer att överleva detta avtal

K. Ditt ansvar och garantier

Genom att använda webbplatsen, tjänsterna eller innehållet du representerar och garanterar att:

1.Du är 18 år eller äldre, en befriad minderårig eller förälder eller vårdnadshavare till en minderårig som du godkänner att använda webbplatsen och tjänsterna;

2. du förstår och godkänner att detta avtal är ett juridiskt bindande avtal och motsvarande ett undertecknat, skriftligt avtal;

3.Du kommer att använda webbplatsen och tjänsterna på ett sätt som överensstämmer med alla lagar och förordningar och i enlighet med villkoren i detta avtal;

3. du har behörighet att logga in och binda personen eller enheten som använder webbplatsen eller tjänsterna;

4.Du lämnar endast sann, korrekt, fullständig och aktuell information till Allasloppis; och

5.Du kommer inte att efterlikna någon person eller enhet, ge en felaktig uppfattning om anslutning till en annan person, enhet eller förening, använda falska rubriker eller på annat sätt dölja din identitet för AllasLoppis eller i något material som du lägger upp eller skickar på webbplatsen för något ändamål.

Vid frågor om denna säljarpolicy skicka email till: hej@swekki.com och vi svarar gärna på alla frågor

ALLASLOPPIS.COM ägs och drivs av SWEKKI TECHNOLOGY AB Vi är registrerade i Sverige med registreringsnummer 559257-9618 och vårt säte är i Siktgatan 1 16250 Vällingby, Sverige För alla frågor, kontakta oss gärna
E-post: hej@swekki.com
Telefon: +46 8-559 261 10